Reklamný prúžok
Režim dňa

06:30 Voľná hra, postupný príchod detí
08:00 Raňajky, hygiena
09:00 Výchovno-vzdelávacie činnosti (hudobná, výtvarná, telesná, a.t.ď.)
09:45 Desiata, hygiena
10:00 Pobyt vonku (v prípade škaredého počasia pokračujú výchovno-vzdelávacie činnosti)
11:15 Hygiena
11:30 Obed
12:00 Spánok
14:30 Olovrant, hygiena
14:45 Výchovno-vzdelávacie činnosti, resp. pobyt vonku
15:30 Postupný odchod domov, voľná hra
16:30 Ukončenie dennej prevádzky

Samozrejme denný režim nie je striktný, na prvom mieste sú pre nás Vaše ratolesti a individuálny prístup k potrebám a náladám detí.